L
KONTAKTINFO

POLAR PARK
N-9360 BARDU
NORWAY

+ 47 77 18 66 30
post@polarpark.no

w

Besøkssenter rovdyr

Bli med oss inn i rovdyrenes verden – lær hva du skal gjør om du møter på en bjørn, lær å lese spor etter bjørn, jerv, gaupe og ulv!

04.04.201614:08 Polar Park

Hva kan du oppleve

Hvet du hvor langt gaupen hopper, eller hvor fort bjørn løper? I vår interaktive rovdyrutstilling kan du lære alt om rovdyr i Norge, og teste ditt kunnskapsnivå. Utstillingen formidler faglig og nøytral informasjon om rovdyr i Norge, og inngang er selvsagt gratis.

Vi anbefaler i tillegg et besøk i Polar Park, hvor du kan oppleve både rovdyr og hjortedyr i naturlige omgivelser.

Åpningstid: 01.09. - 19.06.: kl. 10 - 16 (Mandag - Fredag), kl. 12 - 16 (lørdag- søndag)

Åpningstid: 20.06. – 31.08.: kl. 10 - 16 (Mandag - Fredag), kl. 12 - 16 (lørdag- søndag)

STENGT 24.12 / 25.12. /31.12. / 01.01. og 17.05.

 

Hvem vi er og hva vi gjør

Besøkssenter rovdyr i Bardu er ett av tre Besøkssenter for rovdyr i Norge, og ligger i Salangsdalen i Indre Troms. Besøkssenteret er tilknyttet Polar Park, verdens nordligste dyrepark.

Vår oppgave er å formidle politisk nøytral, faglig basert kunnskap om de fire store rovdyrene i Norge - Bjørn, Ulv, Gaupe og Jerv, i tillegg til kongeørn. Vår viktigste målsetting er å bidra til større forståelse mellom partene i rovdyrdebatten, og samtidig belyse rovviltets viktige rolle i norsk natur. Senteret er autorisert av Miljødirektoratet.

  

ROVDYRSKOLEN

Alle skoler i Troms/nordre Nordland har anledning til å få et kostnadsfritt besøk av vår dyrepasser og naturveileder, som tilbyr et faglig tilpasset foredrag om norske rovdyr for alle alderstrinn.

Om dere ønsker å besøke oss i Polar Park, er det også en mulighet. Vi ønsker å gjøre natur- og rovdyrformidling spennende og engasjerende, derfor vil vi gjerne forberede hvert besøk på best mulig måte. Er du interessert i et besøk eller foredrag i parken? Send oss en e-post med informasjon om dere til post@polarpark.no 

 

HVA ER ROVDYR? 

Rovpattedyr eller rovdyr (carnivora) er en gruppe med pattedyr som finnes over hele verden. Det vitenskapelige navnet «carnivora» er latin og betyr kort og greit kjøtteter.

I Norge har vi de fire store rovdyr i bjørnefamilien (bjørn), hundefamilien (ulv), kattefamilien (gaupe) og mårfamilien (jerv). 

 

HVA ER ROVVILT?

Rovvilt brukes som fellesbetegnelse på rovdyrene og rovfuglene. Betegnelsen omfatter de fire stor rovdyrene og kongeørn. Besøkssenter Rovdyr i Polar Park formidler også informasjon om kongeørn. 

ROVVILT I NORGE

Ulv | hovedsakelig i sørøstlige deler av Norge ved grensen mot Sverige. 54 – 56 ulver ble i 2017 klassifisert som helnorske.

Jerv | først og fremst i fjellområdene langs grensa mot Sverige og Finland, fra Hedmark og nordover. I 2017 ble bestanden beregnet til å bestå av om lag 324 voksne individer. 

Kongeørn | Kongeørn hekker over store deler av Norge.  Det ble kartlagt til sammen 1260 kongeørnterritorier.

Bjørn | Dagens brunbjørn i Norge lever i grenseområdene mot Sverige. I 2017 viste DNA-analysene minst 125 bjørner i Norge.

Gaupe | tetteste bestandene finner vi på Østlandet og i Midt-Norge. Bestanden ble i 2017 beregnet til cirka 330 dyr i Norge.

 

MER INFORMASJON:

Besøkssenter Rovdyr | Her finner du informasjon om Rovdyr og forklaring av rovdyrforaltning

Rovdata | Leverer overvåkingsdata og bestandstall

Rovviltportalen | Politiske målsettinger, finn informasjon om skader og hvordan søke erstatning ved tap av husdyr og tamrein til rovvilt, om jakt og fellingstillatelser og om de regionale rovviltnemndene.

Norsk Viltskadesenter | nasjonalt kompetansesenter som skal bidra til gode løsninger av konflikter mellom vilt og næringsutøvelser, spesielt landbruksdrift.

Rovbase - Miljødirektoratet | Et forvaltnings- og overvåkningsverktøy og tilby informasjon om rovdyrens opphold og erstatninger.  Rovbase oppdateres av fylkesmannen i respektive fylker, Statens naturoppsyn (SNO), og Norsk institutt for naturforskning (NINA), i henhold til Norges nasjonale overvåkingsprogram for rovvilt.

Scandobs | Det skandinaviske rapportsystemet som få mulighet å låge observasjoner av spor i databasen.

WWF | Spørsmål og svar om rovdyr