Rein

Vi har 13 reinsdyr i Polar Park.

Vitenskapelig navn: Rangifer tarandus
Utbredelse: Rein finnes opprinnelig bare på den nordlige halvkule. Reinsdyr er naturlig utbredt i Canada, Alaska, Norge, Finland, Russland, Mongolia, Kina, Svalbard og Grønland.
Utseende: Fargen hos reinsdyret varierer fra mørk brun til nesten hvit. Fargen varierer mellom underarter, kjønn, områdene de lever i og årstidene. Reinsdyret skiller seg fra andre hjortedyr ved at både bukker og simler har gevir.
Vekt: Bukkene veier vanligvis mellom 70-150 kg, mens simlene veier mellom 40-100 kg.
Alder: Villreinen har en levealder på inntil 18 år.