L
KONTAKTINFO

POLAR PARK
N-9360 BARDU
NORWAY

+ 47 77 18 66 30
post@polarpark.no

w

Rohkunborri nasjonalpark

Polar Park er informasjonspunkt for nasjonalparken. Landskapet i Rohkunborri nasjonalpark stiger fra det dype juvet i Sørdalen til høye fjell med isbreer.

04.04.201614:24 Polar Park