L
KONTAKTINFO

POLAR PARK
N-9360 BARDU
NORWAY

+ 47 77 18 66 30
post@polarpark.no

w

Dyrene i parken

Polar Park er hjem til Nordens store rovdyr som bjørn, ulv, gaupe, jerv og polarrev, i tillegg til Nordens hjortedyr som hjort, elg, reinsdyr og moskus. Og så har vi også en liten mink boendes hos oss.

02.04.201615:04 Polar Park