Moskus

Våres moskuser heter Ullrik, Nina-Cathrin og Biola. Ullrik er født i 2010 i Tromsø på Universitetets avdeling for Arktisk Biologi, og Nina-Cathrin er født på moskuscenteret i Sverige i 2015, Biola er født på samme sted i 2017.

  • Vitenskaplig navn: Ovibos moschatus
  • Utbredelse: Moskusfeet er opprinnelig fra Arktisk Canada, Grønland og Alaska. Alaska-bestanden ble utryddet på slutten av 1800-tallet eller begynnelsen 1900-tallet. Moskusfeet har siden blitt reintrodusert til Alaska. Den har også blitt importert til Nord-Europa, inkludert Norge og Russland. Til Norge kom moskusfeet i 1931 fra Grønland
  • Utseende: Til tross for sin vekt, kan moskusen komme opp i en toppfart på 60km/h
  • Lengde: 2 m, opptil 2,5 m, skulderhøyde normalt 1 m, men hos hanner opptil 1,4 m
  • Vekt: Normalt 200 kg, men i noen tilfeller opp til det dobbelte
  • Biologi: Svangerskapet varer i 8 måneder, men i enkelte tilfeller også 9. Omtrent alle svangerskap ender med en enkelt kalv. Kalven dier i ett år, men kan spise gress allerede en uke etter fødselen.
  • Alder: Kan bli opptil 25 år