L
KONTAKTINFO

POLAR PARK
N-9360 BARDU
NORWAY

+ 47 77 18 66 30
post@polarpark.no

w

Moskus

Våres moskuser heter Ulrik og Nina-Catrine. Ulrik er født i 2010 i Tromsø på Universitetets avdeling for Arktisk Biologi, og Nina-Catrine er født på moskuscenteret i Sverige i 2015.

03.04.201609:10 Polar Park

Moskus lever i flokker på mellom 10-20 dyr, noen ganger kan man finne flokker med opptil 70 individer. I parringstiden, som når sitt høydepunkt i midten av august, kjemper oksene for dominanse i flokken. Alle okser er ekstremt aggressive i denne perioden og vil til og med angripe fugler hvis de kommer for nært. 

Moskusen er et arktisk partået klovdyr i Bovidae familien. De har tykk pels, buede horn og er cirka 2,5 meter lang. De kan oppnå en skulderhøyde på cirka 1,4 meter. 

En voksen moskusokse kan ha en vekt på over 400 kg, moskuskyrne veier noe mindre. Det engelske navnet til moskus kommer fra duften moskusoksen har i parringstiden, der av navnet musk ox. 

Duften kommer fra kjertlene under øynene på moskusoksen og brukes for å tiltrekke seg moskuskyr i parringstiden. 

Moskusen holder til i de arktiske deler av Canada, Grønland og Alaska. Moskusstammen i Alaska ble utryddet rundt det tyvende århundret, men har siden blitt utplassert i Alaskas villmark igjen ved menneskelig hjelp. 

Under den siste istid levde det moskus i Skandinavia, men ettersom klimaet ble varmere forsvant den derifra. I 1947 ble moskusen utplassert i Dovrefjell i Norge ved hjelp av mennesker. 

Siden den gang har antall individer i stammen steget jevnt (med unntak av nedgang et par år pga sykdom o.l), og i 2010 ble det observert flere moskus enn noen gang på Dovre.

Bestand

Område Antall 

Canada 75 400
Grønland 15 000
Alaska 3714
Norge 280
Russland 100
Sverige 7
Totalt ~ 125 000

MOSKUSFAKTA 

Vitenskaplig navn: Ovibos moschatus 

Utbredelse: Moskusfeet er opprinnelig fra Arktisk Canada, Grønland og Alaska. Den alaskiske bestanden ble utryddet på slutten av 1800-tallet eller begynnelsen 1900-tallet. Moskusfeet har siden blitt reintrodusert til Alaska. Den har også blitt importert til Nord-Europa, inkludert Norge og Russland. Til Norge kom moskusfeet i 1931 fra Grønland 

Utseende: Til tross for sin vekt, kan moskusen komme opp i en toppfart på 60km/h 

Lengde: 2 m, opptil 2,5 m, skulderhøyde normalt 1 m, men hos hanner opptil 1,4 m 

Vekt: Normalt 200 kg, men i noen tilfelkler opp til det dobbelte 

Biologi: Hunnene når kjønnsmodenhet i toårsalderen og hannene blir kjønnsmodne etter fem år. Svangerskapet varer i 8 måneder, men i enkelte tilfeller også 9. Omtrent alle svangerskap ender med en enkelt kalv. Kalven dier i ett år, men kan spise gress allerede en uke etter fødselen. 

Alder: Kan bli opptil 25 år