Elg

Vi har 3 elger i parken. Vår elgku heter Silvia og vi hentet henne fra Bjørneparken høsten 2013. Vår elgokse er født i parken i 2016 og heter Sivert. Vi har ei elgku til som er født i 2018 og heter Stine.

  • Vitenskaplig navn: Alces Alces
  • Utbredelse: Elg finnes i det store barskogbeltet i Nordeuropa, fra Skandinavia og Polen øst til Ural. 
  • Lengde: 2,5-3,2 m lang og ca. 190-220 cm i skulderhøyde.
  • Vekt: Oksen veier normalt ca. 200-600 kg. Kua blir gjerne ca. 10 cm kortere og er gjerne ikke like høy. Elgkua veier normalt 200-400 kg.
  • Biologi: Kua går drektig i ca. 9 måneder og føder vanligvis 1-2 kalver i mai-juni påfølgende år. 
  • Føde: Elgen er drøvtygger og det er kjent at elg beiter på mer enn 1 000 ulike plantearter.
  • Alder: Statistisk dør omkring halvparten av all elg i løpet av første leveår. De som når voksen alder er på topp når de er mellom 5 og 8 år gamle.