Hjort

Vi har 4 hjorter i Polar Park. Bukken vår er født i 2007 i Sørreisa, og heter Oscar. Hinden heter Olga og sammen har de to kalver, Olivia født i 2017 og Oda i 2018.

  • Vitenskaplig navn: Cervus elaphus 
  • Utbredelse: Hjort finnes i over store deler av Eurasia og Nord-Amerika. Arten er på ingen måte truet, selv om det kan være lokale bestander som står under press og taper habitat. 
  • Utseende: Norsk hjort er generelt mindre enn annen hjort. Den kjennetegnes av den mørke hårstripa som går fra nakken langs hele ryggen på dyret. Hårstripen er tydelig på såvel den rødbrune sommerpelsen, som den mer gråbrune vinterpelsen. 
  • Lengde: 160 cm til 230 cm, skulderhøyde 105-120 cm 
  • Vekt: Bukken 180 til 240 kg, kollene 130 til 150 kg 
  • Føde: Hjorten er planteeter og har kraftige kjever som hjelper til med å knuse maten. Om vinteren pleier hjorten å spise knopper og kvister, samt lav fra trestammer. Alm, bjørk og rogn er tresorter som den liker. Basten, det myke skinnet på geviret, blir skrapet av om høsten og ofte spist. I mineralfattige områder hender det også at hjorten gnager i seg sitt eget gevir etter at det er felt. 
  • Alder: Kan bli opptil 20 år