Gaupe

Vi har 4 voksne gauper i Polar Park. Josefine er født i 2004 og viltfanget av Universitet i Oslo. Frost er fra Dyrepark Kristiansand og født i 2009. Vi har også en hunngaupe fra 2009, født i Polar Park, som heter Shimmer, hun er datter av Josefine. Yngste gaupe vi har heter Lille Brun og er født i 2015.

GAUPEFAKTA 

Vitenskaplig navn: Lynx lynx 
Lengde: (uten hale) inntil 120 cm, med en kort hale på 10-25 cm.
Vekt: Hannene veier i snitt 23 kg, men kan veie opp til 25 kg. Hunnen veier i snitt 17 kg. 

Utbredelse: Gaupen lever i den nordlige delen av verden, fra Skandinavia til Sibir. 

Biologi: Kjønnsmoden ved 2-3 årsalderen, drektig ca. 70 døgn, 1-4 unger, føder i mai-juni.

Føde: Rådyr, hare, smågnagere, fugl, rev, rein, sau. 

Alder: Inntil 17 år.