Parken stengt på grunn av koronavirus

For å forhåpentligvis hindre videre spredning av koronaviruset, vil vi etter pålegg fra myndighetene stenge parken fra og med i dag, 13. mars til og med 26. mars eller til annen beskjed blir gitt. Vi følger med på utviklingen og vil oppdatere så snart vi får ny informasjon.