L
KONTAKTINFO

POLAR PARK
N-9360 BARDU
NORWAY

+ 47 77 18 66 30
post@polarpark.no

w

Elg

Vi har 3 elger i parken. Våres elgku heter Silvia og vi hentet henne fra Bjørneparken høsten 2013. Våres to elgokser er født i parken i 2016 og heter Sigge og Sivert.

02.04.201614:23 Polar Park

Elgen er det største dyret i hjortefamilien. De kan veie opp mot 500-700 kg og kan bli opp mot 3 meter lang, og har en skulderhøyde på cirka 2 meter. Velvoksne elgokser har dette spesielle bladformede geviret med takker ytterst som er særegent for elgen. Yngre okser har mer kvistlignende gevir. Elgkyr har ikke gevir.

Elgen finnes i Nord Amerika og i de nordre deler av Europa og Asia.

Hovedsaklig er det ulv som jakter på elg. Bjørn og jerv har i enkelte tilfeller drept elg, men de foretrekker å stjele byttet fra ulver.

Elgen er en god svømmer og kan lete etter mat i innsjøer. På grunn av sin korte nakke og lange bein foretrekker de å spise blad, brak og kvister av trær framfor å spise det som vokser nært bakkenivå.

Elgen er mest aktiv på dagtid, og de lever alene utenom parringstidensom er i september-oktober. En ku går drektig i 8-9 måneder og får som oftest bare en kalv, men tvillingkalver er ikke uvanlig å se. Det er også observert trillinger, men dette er langt fra vanlig.

Kalvene er sammen med moren fram til like før neste kalv blir født. 

ELGFAKTA:

Vitenskaplig navn: Alces alces

Utbredelse: Elg finnes i det store barskogbeltet i Nordeuropa, fra Skandinavia og Polen øst til Ural. Det finnes om lag en million elger i Europa, og omtrent like mange i Nord-Amerika. Elgen kan derfor ikke betraktes som en truet dyreart.

Lengde: 2,5-3,2 m lang og ca. 190-220 cm i skulderhøyde.

Vekt: Oksen veier normalt ca. 200-600 kg. Kua blir gjerne ca. 10 cm kortere og er gjerne ikke like høy. Elgkua veier normalt 200-400 kg.

Biologi: Kua går drektig i ca. 9 måneder og føder vanligvis 1-2 kalver i mai-juni påfølgende år. Det ser ut som om næringstilgangen i vinterhalvåret har innvirkning på om kua bringer fram en eller to kalver. Den veier gjerne ca. 11-16 kg når den blir født, og legger på seg ca. 1 kg i døgnet så lenge den dier mora. Når kalven er ca. 3 uker gammel kan den følge mora. Når den er ca. 5 måneder gammel er den fullt avvendt. Kalven blir sammen med mora i omkring ett år, eller til hun føder en ny kalv.

Føde: Elgen er drøvtygger og det er kjent at elg beiter på mer enn 1 000 ulike plantearter.

Alder: Statistisk dør omkring halvparten av all elg i løpet av første leveår. De som når voksen alder er på topp når de er mellom 5 og 8 år gamle, mens levetiden i snitt gjerne er 5-12 år. Bare et fåtall okser lever til de blir 15 år eller mer, mens kua kan bli noe eldre.