L
KONTAKTINFO

POLAR PARK
N-9360 BARDU
NORWAY

+ 47 77 18 66 30
post@polarpark.no

w

Rein

Våre reinsdyr: Vi har 11 reinsdyr i Polar Park.

03.04.201611:10 Polar Park

Reinsdyr er eksperter på å overleve de lange kalde vintrene på den nordlige halvkule der de holder til. Både reinbukken og reinsimlen har gevirer. Bukkene kan bli opptil 110 kg, mens simlene kan veie oppimot 70 kg. De blir omtrent 180 cm lange og har en skulderhøyde på rundt 1 meter. 

Reinsdyr har og har hatt en viktig økonomisk betydning for all urbefolkning i arktiske strøk. 

Skinn og kjøtt blir solgt og er en viktig inntektskilde. Det er antatt at man begynte å kontrollere reindsyrflokker så tidlig som i overgangen mellom bronse- og jern-alderen. 

Befolkning i Norge har jaktet på ville reinsdyr siden siste istid og fram til i dag.  

Parringstiden varer fra sent i september og fram til slutten av oktober eller begynnelsen av november. 

Bukkene kjemper om tilgangen til simlene ved å låse sitt gevir sammen med konkurrerende okser, mens de forsøker å dytte hverandre bakover. De mest dominante reinsdyrbukkene kan parre seg med 15-20 simler. Bukkene spiser lite eller ingenting i den aktive parringsperioden og mister mye av kroppsfettreservene sine i denne tiden. Simlene kalver i mai eller juni og kalvene er avhengige av moren i omkring 45 dager. De fortsetter å drikke morsmelk fram til høsten men er ikke avhengige av melken etter 45 dager. Kalvene er helt uavhengig av moren når høsten og neste parringstid setter inn. 

REINFAKTA 

Vitenskaplig navn: Rangifer tarandus 

Utbredelse: Rein finnes opprinnelig bare på den nordlige halvkule. I dag er rein naturlig utbredt i Canada, Alaska, Norge, Finland, det tidligere Sovjetunionen og Kina, samt på Svalbard og Grønland. 

Lengde: ca 180 cm, skulderhøyde på 1m 

Vekt: Bukkene 70 til 110 kg, simlene 40 - 70 kg. 

Biologi: Simlene blir normalt kjønnsmodne når de er omkring 28 måneder gamle, selv om det finnes eksempler på simler som har blitt det alt i 16 måneders alderen. 

Paringstiden er i perioden august-november, avhengig av leveområdet. På denne tiden feller bukkene det tynne hudlaget som dekker geviret, og like etter går de i brunst. Hudlaget kalles for bast. De kjemper mot hverandre om retten til å pare seg, og samler seg ofte en gruppe med 15– 20 simler (hunndyr). 

Simla går drektig i ca. 228 dager og føder normalt kun en kalv, selv om tvillingfødsler har blitt rapportert. Den nyfødte kalven veier normalt mellom 3 og 12 kg. Selve kalvingen skjer gjerne i perioden mai–juni. Reinkalvene blir tidlig utviklet og er klare til å patte mora få minutter etter at de er født. Kalven patter mora den første måneden, før den begynner spise gress selv. 

Føde: Reinsdyr er planteetere som for det meste livnærer seg av ulike sorter løv, lav, mose og sopp. 

Alder: Kan bli opptil 18 år. Bukkene blir ikke så gamle som simlene. Reinen er utsatt for predasjon fra brunbjørn, i gaupe, jerv og ørn, i Norge kongeørn. Ørnen tar helst kalver

Tommy Simonsen