L
KONTAKTINFO

POLAR PARK
N-9360 BARDU
NORWAY

+ 47 77 18 66 30
post@polarpark.no

w

Hjort

Vi har 4 hjorter i Polar Park. Bukken vår er født i 2007 i Sørreisa, og heter Oscar. Hinden heter Olga og sammen har de to kalver, en født i 2016 og en i 2017.

02.04.201615:11 Polar Park

Hannhjorten kalles bukk, hunnhjorten kalles hind eller kolle. Rødhjorten blir 160-230 cm lang og har en skulderhøyde på 105-120 cm. Bukkene veier 180-240 kg mens en kolle vanligvis veier 130-150 kg. 

Rødhjorten er et partået klovdyr og er en drøvtygger med fire mager. Den er utbredt i store deler av Europa og har blitt introdusert til andre kontinenter, blant annet Sør-Amerika. 

Parringstiden er på høsten, og de går drektig i 8-9 måneder før de kalver i begynnelsen til midten av juli. Kalvene veier 7-9 kg ved fødselen og har tydelige hvite prikker i pelsen. Disse prikkene forsvinner etter 3-4 måneder og de får samme pelsfarge som voksne dyr. Rødhjorten har rødbrun pels om om sommeren mens vinterfargen er mer gråaktig.

Bestand 

I følge Direktoratet for Naturforvaltning er vinterstammen i Norge på omtrent 150 000 individer og denne befinner seg sør for Saltfjellet i Nordland selv om enkelte individer har blitt observert i nærheten av Fauske. 

HJORTEFAKTA 

Vitenskaplig navn: Cervus elaphus 

Utbredelse: Hjort finnes i over store deler av Eurasia og Nord-Amerika. Arten er på ingen måte truet, selv om det kan være lokale bestander som står under press og taper habitat. 

Utseende: Norsk hjort er generelt mindre enn annen hjort. Den kjennetegnes av den mørke hårstripa som går fra nakken langs hele ryggen på dyret. Hårstripen er tydelig på såvel den rødbrune sommerpelsen, som den mer gråbrune vinterpelsen. 

Lengde: 160 cm til 230 cm, skulderhøyde 105-120 cm 

Vekt: Bukken 180 til 240 kg, kollene 130 til 150 kg 

Biologi: Hjorten blir kjønnsmoden etter 1,5 år. Størrelsen på geviret spiller en viktig rolle forut for hjortens forplantning. Under brunsttiden om høsten konkurrerer hannen mot hverandre om å skaffe seg et harem av koller, som de så parer seg med. Den herskende hannen hindrer de andre hjortene i å pare seg med koller i hans harem. Kollen går drektig i omtrent åtte måneder, da hun normalt føder èn kalv. Kalvingen skjer helst i mai. Kalven dier mora i ca. sju måneder. I denne perioden avbryter hun beitingen for å vende tilbake og die kalven, som ligger skjult til den er sterk nok til å følge med flokken. Kalven vil følge mora i omkring et år, til hun føder en ny kalv. 

Føde: Hjorten er planteeter og har kraftige kjever som hjelper til med å knuse maten. Om vinteren pleier hjorten å spise knopper og kvister, samt lav fra trestammer. Alm, bjørk og rogn er tresorter som den liker. Basten, det myke skinnet på geviret, blir skrapet av om høsten og ofte spist. I mineralfattige områder hender det også at hjorten gnager i seg sitt eget gevir etter at det er felt. 

Alder: Kan bli opptil 20 år

Sondre Ødegård
Maja OJ
Elise Flåtan