Bjørn

I Polar Park har vi 9 bjørner. Vi har to binner som er født i parken i år 1999, disse heter Balder og Brutus. Den store hannbjørnen heter Truls. Han er født i 1998 og kom til oss fra Vassfaret. Salt og Pepper er født 2009 og Maj-Britt født i 2014. Våren 2020, når bjørnene kom ut av hiet, kom det også ut 3 bjørnunger!

  • Vitenskaplig navn: Ursus Arctos
    Utbredelse: Nord-Amerika, Nord-Europa og Asia. Habitat: Temperert skog, gressteppe, ørken, fjell.
    Lengde: fra 130 . 250 cm (uten hale) Halelengde ca. 8 cm
  • Vekt: Bamser betydelig større enn binner . Bamser fra 100 – 300 kg. Binner 60 – 200 kg. Stor forskjell på vår-og høstvekt.
  • Biologi: Parringstid mai-juli; forsinket fosterutvikling med fødsel i januar-februar. Kullstørrelse 2-4 unger. (Ungene er svært små med 300-600 gram).
  • Føde: Både plantekost og kjøtt, men plantekost viktigst, særlig om høsten. Om våren alt fra spirende planter til maur, elg – og reinkalver. I områder med mye sau på utmarksbeite er dette et lett bytte.
  • Alder: Blir normalt 15 år i naturen i gjennomsnitt.