L
KONTAKTINFO

POLAR PARK
N-9360 BARDU
NORWAY

+ 47 77 18 66 30
post@polarpark.no

w

Om Barnas Naturpark

Barnas naturpark er et tilbud i Polar Park rettet mot barn og unge. Målet er å skape interesse for natur, miljø og friluftsliv. Barnas naturpark skal gi økt kunnskap spesielt om rovdyr og bærekraft i naturen.

05.04.201610:36 Polar Park

Det legges til rette for at barn og unge skal kunne lære viktige og nyttige ferdigheter for å ferdes i naturen, slik som f.eks. bruk av kart og kompass, tenne bål og slå leir. 

For å inspirere og motivere til økt bruk og ferdsel i naturen vil det i Barnas naturpark være morsomme, lærerike og tankevekkende aktiviteter. 

Historien om Barnas naturpark

I kongelig resolusjon 25. februar 2011 ble Rohkunborri nasjonalpark i Bardu kommune opprettet. Som en del av resolusjonen ble det bestemt at Barnas naturpark skulle legges til Polar Park i Salangsdalen. Polar Park ligger 12 km nordvest for nasjonalparken som dekker et område på 556 km2 og som inneholder vakker fjellnatur, gode fiskevatn og et rikt plante- og dyreliv.

Anders Syvertsen

Relaterte artikler