L
KONTAKTINFO

POLAR PARK
N-9360 BARDU
NORWAY

+ 47 77 18 66 30
post@polarpark.no

w

Dyrene i parken

Polar Park er hjem til Nordens store rovdyr som bjørn, ulv og gaupe, i tillegg til hjort, elg, reinsdyr og moskus.

01.04.201615:58 Tore Olsen

   

Pål Jakobsen