L
KONTAKTINFO

POLAR PARK
N-9360 BARDU
NORWAY

+ 47 77 18 66 30
post@polarpark.no

w

Barnas Naturpark

Barnas naturpark er et tilbud i Polar Park rettet mot barn og unge. Målet er å skape interesse for natur, miljø og friluftsliv. Barnas naturpark skal gi økt kunnskap spesielt om rovdyr og bærekraft i naturen.

04.04.201613:03 Polar Park