L
KONTAKTINFO

POLAR PARK
N-9360 BARDU
NORWAY

+ 47 77 18 66 30
post@polarpark.no

w

Fjellrev

For tiden har vi dessverre ingen fjellrev.

02.04.201614:48 Polar Park
I øyeblikket har vi dessverre ikke mulighet for å ta gjester inn på FoxVisit. Dette blir oppdatert løpende, så hold øye med siden vår.
FoxVisit 

Barn synes kanskje ikke de sosialiserte ulvene er særlig spennende, siden man må være minst 18 år gammel for å få lov til å være med inn. Men hos de sosialiserte revene har vi ikke noen aldersgrense, så her har alle mulighet til å få hilse på! 

Hanki er blitt flasket opp og har vært sammen med mennesker siden han var veldig liten, så han er kjempeglad i folk. Bli med oss inn i innhegningen og møt Hanki. Han elsker å få oppmerksomhet og kos!

Du kan reservere en FoxVisit når som helst på året. Reservering kan gjøres på telefon +47 77 18 66 30 eller via epost: post@polarpark.no

Fjellreven er en liten revetype som hører til i de arktiske regionene av den nordlige halvkule, du finner den stort sett i barmarksområder.

De kan bli opp mot 50 - 55 cm lang og halen blir omtrent 30 cm lang. Skulderhøyden på en voksen fjellrev er 25 – 30 cm og den veier 4 - 6 kilo. 

Vinterstid har polarreven et tykt hvitt pelslag. I mai måned begynner de å skifte farge på pelsen til en flertonet brunaktig pels. Noen fjellrever har en tykk pels som er en blanding mellom lysblå og grå på sommeren. 

Fjellreven spiser stort sett alt av kjøtt den kan finne, slik som lemen, hare, krypdyr, amfibier, egg og kadaver. Det hender at den kommer over strandede seler eller selunger som den da spiser. I tider der polarreven har lite tilgang på mat, spiser den gjerne åtsel som ligger igjen etter større rovdyr. 

To måneder før vinteren er over begynner fjellreven sin søken etter en make for å parre seg. Vanligvis får de 4 til 8 valper tidlig på sommeren.

Foreldrene lever sammen med ungene i et underjordisk hi. Fjellrevens hi kan bestå av et nettverk av underjordiske huler og kan huse flere generasjoner av fjellrever. Valpene er brunaktige i pelsen i begynnelsen før de blir hvite med alderen.

Bestand 

Fjellreven er nå et av Norges mest utrydningstrua pattedyr, og den er listet som direkte truet i den Nasjonale rødlista, og en regner i dag med at bestanden av fjellrev i Norge ikke teller mer enn ca. 50 voksne individer. I Sverige antas bestanden å være på omtrent samme nivå, mens det i Finland trolig bare finnes 5-10 voksne dyr igjen.

FJELLREVFAKTA 

Vitenskaplig navn: Vulpes lagopus*
Utbredelse: Sirkumpolar. Finnes i polare strøl både i Eurasia og Amerika. 
Lengde: uten hale inntil 55 cm, hale inntil 30 cm
Vekt: 3 - 6 kg, varierer gjennom året. Hanner litt større enn hunner , ellers like.
Biologi: Tispenen kjønnmoden første leveår. Drektig ca. 53 døgn, 4-8 valper i mai-juni  

Føde: Fjellreven er en opportunist som spiser nærmest alt den kommer over. Den viktigste matkilden smågnagere, og da spesielt lemen. Kadavre av reinsdyr er også viktig, spesielt i år med lite lemen. Hare, fugl, egg, bær, planter og matavfall fra mennesker blir også spist. 

Alder: Inntil 15 år 

* Det vitenskapelige artsnavnet for fjellrev, lagopus kommer fra det greske ordet for hare (lagos) og fot (pous) Som kjent har harefoten mye hår på undersiden, noe også fjellrevens føtter har.

Trevor Wagland

google map